Assessoria energètica

Mesurem el consum i la lluminositat, proposem alternatives al sistema d’il·luminació amb baix consum, descàrrega, LED, sistemes de detecció, regulació i control, domòtica, etc.

A Aitel mesurem el consum dels aparells elèctrics instal·lats, realitzem estadístiques i proposem canvis en el sistema per optimitzar la tarifa elèctrica contractada o canviar-la si cal.