Instal·lacions elèctriques en general

A Aitel confeccionem el pressupost segons cada projecte. En cas de no tenir-ne, ens ocupem delel càlcul de la instal·lació, quadre de comandament i protecció, seccions dels cables, caigudes de tensió, potències instal·lades, etc., d’acord amb els paràmetres establerts per la propietat, l’enginyeria i el decorador-interiorista.