Porters i videoporters electrònics

  • FERMAX placa exterior

    FERMAX placa exterior

  • FERMAX monitor LOFT

    FERMAX monitor LOFT

  • TERRANEO

    TERRANEO

Equips analògics o digitals de porters convencionals o videoporters, amb cablejat tradicional o sistemes de bus, monitors b/n i color, amb pantalles de tub o TFT, amb telèfon o mans lliures. A Aitel instal·lem el sistema que més us convingui.