Sonorització – Fil musical

  • INELI linea Ternari

    INELI linea Ternari

  • INELI linea comfort

    INELI linea comfort

  • INELI megafonia

    INELI megafonia

A Aitel us oferim la possibilitat d'escoltar música provinent d’un CD, iPod o simplement la ràdio a qualsevol habitació de l'habitatge, amb la possibilitat d’intercomunicar les habitacions entre elles, baby siter, respondre al telèfon o al videoporter amb mans lliures o accionar les persianes, tendals o llums amb un sol comandament.

Sonorització de carrers, pavellons i locals comercials amb sistemes d’avisos i alarmes.